Header

Integritet


KFC värnar om din personliga integritet. Vi gillar tävlingar också, här hittar du våra tävlingsregler.

Integritet

Här hittar du information om hur vi hanterar personuppgifter samt vad som gäller kring upphovsrätt och länkning.

Tävlingsregler

KFC Sverige gillar tävlingar. Här hittar du vilka regler som gäller när vi har tävlingar.

Personuppgifter

Du som besöker KFC:s webbplats kan surfa på våra sidor utan att du behöver uppge vem du är eller några andra uppgifter om dig själv. I det fall att du lämnar uppgifter om dig själv, exempelvis genom att fylla i vårt kontaktformulär eller ansökan om arbete gäller följande:

KFC tillämpar personuppgiftslagen och värnar om den personliga integriteten. De uppgifter som lämnas till KFC används endast för administration av inkomna frågor eller ansökan om arbete. Den information du lämnar till oss kommer endast att användas av KFC. Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse om inte gällande lagstiftning kräver att vi gör så.

När KFC inte längre behöver informationen för administration kommer informationen att tas bort ur våra system. Genom registreringen samtycker du till att KFC får behandla uppgifterna för angivna ändamål. För uppdatering av eller ändring av registrerade personuppgifter var vänlig kontakta oss.

Upphovsrätt

Allt material på KFC:s webbplats (dvs. texter, bilder, grafik, etc.) är skyddat av lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Detta innebär att mångfaldigande, kopiering, överlåtelse, försäljning, överföring eller varje annan form av utnyttjande av materialet – såväl för kommersiella som icke-kommersiella ändamål – är förbjuden och förutsätter tillstånd av KFC.

Detta betyder exempelvis att du inte utan tillstånd får överföra materialet till din egen webbplats. Du får inte heller ta kopior och sprida dem. Obehörigt användande av innehållet är förbjudet enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar. Materialet får dock användas för privat bruk.

Länkningspolicy

KFC:s webbplats innehåller text- och bildmaterial som är skyddat av upphovsrättslagen. Om du länkar till KFC:s webbplats ber vi dig därför att respektera följande:

  • Ange länken till webbplatsen på ett neutralt sätt.

  • Logotyper får inte användas utan tillstånd för att länka till en webbplats. Kontakta oss och berätta hur du vill använda logotypen.

  • Använd endast så kallad hypertextlänk, det vill säga att då användaren klickar på länken förflyttas han eller hon till KFCs webbserver.

  • Undvik så kallad ramlänkning (frameslänkning), det vill säga länka inte så att KFC:s webbplats placeras inom ramarna (frameset) för en annan webbplats.

  • Använd inte så kallad inlinelänkning, det vill säga länka inte så att information automatiskt hämtas från KFC:s webbplats och placeras på annan webbplats.

  • Länka inte i sådana sammanhang att syftet med KFC:s material förvanskas eftersom KFC kan förknippas med innehållet på den webbplats där länken är placerad.

  • Länka inte på ett sådant sätt eller i ett sådant sammanhang att KFC:s material riskerar att missförstås.