Header

Vi bryr oss


KFC tar djurskyddet och kycklingarnas välmående på stort allvar och vi anser att djurens hälsa är en förutsättning för att maten ska hålla hög kvalitet.

Krav på leverantörer

Vi arbetar enbart med noggrant utvalda leverantörer som uppfyller KFC:s strikta kvalitetskrav, goda djurskyddspolicys och samtliga EU-direktiv. Kycklingarna får näringsrik mat, regelbunden tillgång till vatten samt veterinärbesök. Eftersom varje kyckling märks går det också att spåra samtliga kycklingar direkt tillbaka till bonden.

Djurskydd och hälsa

Djurskyddet är en viktig fråga både för KFC och för våra kunder. Vi arbetar därför hårt för att säkerställa att kycklingarna vi köper är väl omhändertagna. Kycklingarnas hälsa kontrolleras genom regelbundna undersökningar och genom att upprätthålla rena och hygieniska stall. Dessutom utförs kontinuerliga salmonella-tester.

Kontroll och kvalitet

Våra livsmedel och restauranger kontrolleras genom regelbundna och stränga kontroller, dels av NSP (Nordic Service Partners) som har franchiserättigheterna för KFC i Sverige, men också av KFC själva samt av svenska myndigheter. Inspektörer kan göra oanmälda besök och kontrollerar bland annat renlighet, underhåll, produktkvalitet och service.