Integritet

Här hittar du information om hur vi hanterar personuppgifter samt vad som gäller kring upphovsrätt och länkning.

Denna policy beskriver hur vi behandlar de personuppgifter som NSP Koncernen samlar in från dig, eller som du upplyser oss om.

 

Uppgifter som vi kan samla in från dig

Vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig:

  • Uppgifter som du lämnar när du fyller kontaktformuläret på hemsidan. (Intresseavvägning - vi har ett berättigat intresse att behandla personuppgifter när behandlingen sker för att vi ska kunna behandla och besvara meddelanden från dig eller för att använda dina personuppgifter i samband med direktmarknadsföring.)
  • Om du kontaktar oss, registrerar vi korrespondensen (oavsett i vilken form du kontaktat oss). (Intresseavvägning - vi har ett berättigat intresse att behandla personuppgifter när behandlingen sker för att vi ska kunna behandla och besvara meddelanden från dig eller för att använda dina personuppgifter i samband med direktmarknadsföring.)
  • Information om dina besök på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till trafik- och positionsdata (cookies). (Intresseavvägning – vi har berättigat intresse att behandla uppgifter när behandlingen sker för att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.)
  • Om du besöker någon av våra restauranger som har kameraövervakning. (Intresseavvägning – vi har berättigat intresse att behandla kameraövervakningsmaterial för att säkerställa vår personals trygghet och säkerhet)
  • Information som du lämnar när du söker jobb hos oss. Dessa upplysningar lämnas vidare till oss från Higher. Läs mer i Higher integritetspolicy (Samtycke – vi har rätt att behandla dina personuppgifter om du gett oss samtycke att göra det).

 

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter följande syften:

  • Att tillhandahålla dig våra tjänster
  • Att behandla eventuella förfrågningar från dig
  • Om det är relevant, att tillhandahålla produkter och tjänster för direktmarknadsföring och att informera dig om evenemang, kampanjer och tävlingar samt genomföra marknadsundersökningskampanjer
  • Att säkerställa trygghet och säkerhet för anställda i våra restauranger.
  • För att tillhandahålla information, produkter och tjänster om du har samtyckt till att kontaktas för ändamål som vi tror kommer att intressera dig.

 

Hur länge lagras dina personuppgifter?

Uppgifter som samlats in i samband med att du kontaktat oss via kontaktformulär eller e-post raderas när ärendet är avslutat.

Uppgifter som samlas in genom kameraövervakning lagras i upp till 30 dagar.

Uppgifter som samlats in i samband med att du söker jobb hos oss raderas från uhigher 60 dagar efter att annonsen tagits bort. Om du gått vidare i rekryteringsprocessen, men inte blivit erbjuden ett jobb sparar vi dina ansökningshandlingar i 2 år.

 

Internet

Vår webbplats https://www.nspab.com kan när som helst innehålla länkar till andra webbplatser som vi inte kontrollerar och som inte omfattas av denna integritetspolicy. Vi tar inget ansvar för behandlingen på andra webbplatser. Om du får tillgång till andra webbplatser via länkarna som vi gör tillgängliga bör du kontrollera deras integritetspolicy innan du lämnar ut din information.

 

Cookies

Vi använder cookies (små filer, som kommer ihåg en användares elektroniska enhet) för att kunna förbättra denna hemsida på olika sätt. All information som automatiskt hämtas från besökarna på denna hemsida, kan användas i aggregerat format (på ett sådan sätt, att den enskilde användaren inte kan identifieras).

 

Vem har åtkomst till dina uppgifter?

Vi lämnar bara vidare personuppgifter till efterföljande ägare av vårt företag, associerade företag, till leverantörer och externa parter som vi anlitar för att behandla information å våra och dina vägnar (regleras genom personuppgiftsbiträdesavtal), till tredje part (inklusive, men inte begränsat till professionella rådgivare) och om det krävs enligt lag eller av myndigheter inom rimliga gränser i förhållande till de ändamål som nämns i denna integritetspolicy. Om du deltar i ett evenemang som arrangeras av oss, kan vi dela dina personuppgifter med organisationer som medverkar i evenemanget (om detta meddelats dig i förväg). De personuppgifter vi samlar in från dig, lagras inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”), men kan också överföras till och behandlas i ett land utanför EES-området. Om en sådan överföring görs, sker det i med stöd i gällande lagstiftning.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter vi har registrerat om dig. Vi kan be dig bekräfta din identitet och om ytterligare information om din förfrågan.

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.

Om du vill få en kopia av de personuppgifter vi har registrerat om dig, kontakta oss genom att skicka ett mail till gdpr@nspab.com.  

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Datainspektionen. Mer information om hur du gör detta finns på Datainspektionens webbplats (https://www.datainspektionen.se/).

 

Ändringar i integritetspolicyn

Vi kommer att publicera ändringar i denna integritetspolicy på hemsidan. Om det är relevant kommer vi också att meddela dig om sådana ändringar via e-post.

Personuppgiftsansvarig är:

Nordic Service Partners Holding AB
Bollhusgränd 1B
SE-111 31 Stockholm
Sweden

Organisationsnummer 556534-1970

Om du har frågor om denna integritetspolicy eller kring hur vi behandlar personuppgifter, kontakta oss genom att skicka ett mail till gdpr@nspab.com.