Chicken Welfare

KFC Sverige stödjer 
European chicken commitment

 

Kyckling är det vi kan. Därför vet vi att det inte bara är viktigt att kycklingen smakar bra utan även att den har fått bästa möjliga omvårdnad från dag ett. Vi kommer år efter år att visa dig alla framsteg och förbättringar som görs inom KFC och uppmuntra branschen att göra detsamma, så att vi alla kan arbeta för att förbättra livet för kycklingarna!

  

KFC Sverige har valt att ta ett stort steg, vi har valt att arbeta med European Chicken Commitment eller Better Chicken Commitment som det också kallas. Tillsammans med KFC Tyskland, Nederländerna, UK, och Belgien, har vi åtagit oss att anta en ambitiös uppsättning av sju kriterier som har utformats och främjats av ledande icke-statliga djurskydd för att förbättra livet för alla kycklingar i KFC: s leveranskedja.

I en åtgärd som visar vikten av kycklinguppfödningens hälsa och hållbarhet för KFC i hela Europa kommer verksamheten att arbeta nära med leverantörer och icke-statliga organisationer - inklusive världens djurskydd och Compassion in World Farming- i ett kombinerat försök att höja miniminivån av välfärdsstandarder i hela branschen.

Dessa krav inkluderar strängare granskningsprocesser, minskar beståndsdensiteten (ger fåglar mer utrymme i lador), investerar i miljöberikning inklusive sittpinnar, häckande föremål och naturligt dagsljus och det största steget - ett åtagande att bara köpa långsammare växande raser.

Att förbättra branschens standard för kycklingvälfärd är inte något KFC kan lösa på egen hand. Genom att underteckna åtagandet uppmanar KFC den bredare branschen att gå med i dem så att fler kycklingar kan leva friskare och lyckligare.

 

Animal Welfare Policy & Progress Report 2023

Our vision

The greatest product responsibility for KFC is to ensure that the highest standards of food quality and safety are always maintained in its supply chain. At KFC we believe that good quality food starts with high animal welfare standards. It is also an important ethical concern, and KFC works closely with its suppliers to ensure that the animals reared for KFC are well cared for and in the right way.

European Chicken Commitment:

European Chicken Commitment introducerar väsentliga förändringar i slaktkyckling-systemet för att möta deras grundläggande välfärdsbehov. De sju åtagandena syftar till att säkerställa att 100% av kycklingen i försörjningskedjan år 2026 följer ECC.

Arbetet med European Chicken Commitment bygger på att företag tar med välfärdskriterierna i sina inköp av kycklingar. Kriterierna, som är framtagna av Djurens Rätt, World Animal Protection och andra europeiska djurrätts- och djurskyddsorganisationer, baseras på den allra senaste forskningen om djurvälfärd. Varje år behöver företaget dessutom redovisa hur arbetet fortskrider.

De sju åtaganden är följande:

  1.  EU: s djurskyddslagar och förordningar, oavsett produktionsland.

  2.  Max lagertäthet på 30 kg / m2 eller mindre.

  3.  Anta långsammare växande raser som visar högre välfärdsresultat.

  4.  Miljöberikning.

  5.  Anta kontrollerad atmosfärisk bedövning eller effektiv elektrisk bedövning utan liveinversion.

  6.  Tredjepartsrevision och årlig offentlig rapportering om framsteg mot åtaganden.

  7. Dessutom kommer minst 20% av kycklingarna, förutom att uppfylla ECCs kriterier, även ha haft tillgång till utevistelse. 

 

Läs den fullständiga formuleringen av åtagandet

Läs vad Djurens Rätt skrivit om ECC

Läs mer om World Animal Protection